Matèries

També pots seguir-nos a
Acceptem
*automatismes industrials (català)

*automatismes industrials (català)

Autor: Garcia, Mercedes; Domingo Peña , Joan; Gámiz Caro, Juan; Martinez Garcia, Herminio
Editorial: MARCOMBO, S.A.
Planes: 390
Edició: 1a edició
Data edició: 01-09-2019
Col·lecció: MARCOMBO FORMACIÓN
ISBN: 9788426727428
Preu: 33,4 €

Comprar llibre
0 (0) Valori i miri les opinions sobre aquest llibre

Lliurament de 24 a 48 hores dins Espanya
Aquest llibre desenvolupa i amplia els continguts del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Automatismes Industrials inclòs en el títol oficial de formació professional Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, d'acord al Reial Decret 177/2008, de 8 de febrer, d'educació LOE, pel qual s'estableix el títol i es fixen els seus ensenyaments mínims. Els continguts es presenten com a eina de treball teòrica i pràctica en un total de cinc unitats formatives. L'estructura de les unitats facilita el procés d'ensenyament i d'aprenentatge mitjançant l'ús de gràfics, d'exemples resolts, d'exercicis i el destacat dels conceptes importants. Així mateix, al final de cada unitat es presenta un resum, un test d'avaluació i activitats que permeten l'autoavaluació dels continguts estudiats. En la primera unitat es tracta el dibuix tècnic aplicat: simbologia normalitzada, plànols mecànics i esquemes elèctrics, interpretació per a instal·lacions amb automatismes i programes informàtics per a l'obtenció de representacions de qualitat. En la segona unitat s'estudia la mecanització dels quadres elèctrics: organització del procés de mecanitzat, materials característics, seqüència d'operacions, equips i eines utilitzats, així com la normativa i la reglamentació. També es considera la prevenció de riscos laborals, la protecció ambiental i el manteniment general d'automatismes industrials: identificació de riscos, mesures i equips de seguretat i de protecció individual. La tercera unitat presenta els principis de l'automatització elèctrica cablejada: circuits i càlculs bàsics, sensors i actuadors comuns, posada en funcionament i protecció de motors elèctrics, i circuits de comandament i de força. A més, inclou conceptes sobre prevenció, identificació i tractament d'avaries típiques, des del punt de vista dels diferents tipus de manteniment clàssic que s'han de realitzar davant de diferents situacions. La quarta unitat comprèn els automatismes pneumàtics i electropneumàtics: simbologia, components principals i càlculs bàsics, representació i simulació mitjançant programes informàtics. D'altra banda, tracta també el muntatge, el manteniment i la detecció d'avaries típiques d'aquest tipus d'automatismes. La cinquena unitat se centra en l'automatització programable: estructura i característiques fonamentals dels autòmats programables, llenguatges de programació, configuració de circuits en aplicacions industrials bàsiques i la seva connexió i tractament, tant en sistemes analògics com digitals. D'altra banda, inclou el manteniment, la prevenció i el tractament d'avaries. El llibre es complementa amb una guia exclusiva per a docents, que inclou el solucionari dels exercicis i activitats proposades en cadascuna de les seves unitats formatives.
Llibres relacionats

Comentaris i valoracions

Escrigui el seu comentariLogin per valorar
Informació