Categories

Follow us on
We accept
Cos de professors d'ensenyament secundari. educació física. temari vol. i.

Cos de professors d'ensenyament secundari. educació física. temari vol. i.

Author: Perez Pueyo Angel
Editorial: EDITORIALCEP
Pages: 316
Edition: 1edition
Edition date: 12-11-2010
ISBN: 9788468104188
Price: 43 €

Notify me when available
0 (0) Rate and see the comments of this book

Show index
L'Editorial CEP, en col·laboració amb Opositta, es complauen a presentar-los el temari d'accés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Educació Física.
Els temes s'han elaborat tenint en compte la nova Llei Orgànica d'Educació (LOE) segons determina l'Ordre ECI/25/2008, de 14 de gener, per la qual es regulen els temaris que han de regir el procediment d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents.
Els autors d'aquest temari són funcionaris de carrera i professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de l'Educació Física, amb gairebé 15 anys d'experiència en la preparació d'opositors. El treball i l'experiència d'aquests gairebé tres lustres, han demostrat que els temes han de tenir una extensió perfecta per a ser estudiats sense a penes ser resumits.
Això és el que el present temari li ofereix. Temes totalment desenvolupats que podrà estudiar i posteriorment plasmar directament en les dues hores d'oposició amb una taxa d'aprovats excel·lent.
Esperem que aquest temari permeti a l'opositor afrontar amb seguretat i èxit la part teòrica de la convocatòria.

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information