Categories

Follow us on
We accept
Mossos d´esquadra. test psicotècnics, de personalitat i l’entrevista

Mossos d´esquadra. test psicotècnics, de personalitat i l’entrevista

Author: Mad
Editorial: MAD
Pages: 514
Edition: 1edition
ISBN: 9788467683783
Price: 34 €

Notify me when available
0 (0) Rate and see the comments of this book

1. APTITUDS VERBALS
1.1. Comprensió lectora
1.2. Ortografia
1.3. Sinònims/antònims
1.4. Frases incompletes
1.5. Ordre alfabètic
2. APTITUDS NUMÈRIQUES
2.1. Operacions de càlcul
2.2. Problemes
2.3. Agilitat mental numèrica
3. APTITUDS ADMINISTRATIVES
3.1. Matrius de figures
3.2. Símbols que indiquen operacions
3.3. Ratllades
3.4. Detecció d’errors
3.5. Classificació, organització alfabètica i arxiu
4. RAONAMENT
4.1.a) Analogies simples
4.1.b) Analogies complexes
4.2. Paraules no relacionades
4.3. Sèries de figures
4.4. Figures no relacionades
4.5.a) Matrius de símbols
4.5.b) Matrius de números i lletres
4.6. Diagrames
4.7. Càlcul abstracte (nivel I)
4.8. Càlcul abstracte (nivel II)
4.9. Sèries de números
4.10. Dòmino
4.11. Rellotges
4.12. Seqüència de números, lletres i símbols
4.13. Calendaris
4.14. Construcció
4.15. Rotació de figures
4.16. Comptacubs

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information