Materias

También puedes seguirnos en
Aceptamos
Administracio d'empreses. cos profes. ens. secundari. temari vol ii

Administracio d'empreses. cos profes. ens. secundari. temari vol ii

Autor: Sánchez- Cruzado Aldana
Editorial: EDITORIALCEP
Paginas: 482
Edición: 1edición
Fecha edición: 12-11-2010
ISBN: 9788468104270
Precio: 50 €

Avisarme cuando esté disponible
0 (0) Valore y vea las opiniones de este libro

Ver índice
L'Editorial CEP es complau en presentar-los el temari d'accés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Administració d'Empreses.
Segons el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació i es regula el règim transitori d'ingrés, la prova pràctica desapareix en la majoria de les especialitats, guanyant d'aquesta manera major pes, la preparació de la prova teòrica respecte a altres convocatòries anteriors. En el present Temari, trobarà els recursos necessaris per crear un discurs coherent, de gran qualitat i actualitat i desenvolupats amb l'extensió adequada.
Aquest segon volum recull els temes 21 al 35 del programa oficial. La seva elaboració s'ha cuidat especialment per facilitar un estudi racionalitzat, clar i amè, en el que la memòria de l'opositor només sigui el complement d'una adequada comprensió del material que s'ofereix, amb l'estructura següent:
- Títols o epígrafs que l’integren, segons el programa oficial
- Introducció pedagògica que ha de fer-se abans de desenvolupar el tema
- Exposició del tema
- Guió Resum, que proporciona una visió sistematitzada i concisa que serà de gran utilitat a l'hora d'afrontar els necessaris repassos
- Taules, quadres sinòptics i diagrames, en aquells temes en què pel seu contingut se'ls ha de prestar major atenció.
- Bibliografia precisa i actualitzada, així com referències legislatives que hauran de tenir-se en compte per al seu estudi en els temes de contingut jurídic.
Esperem que aquest temari permeti a l'opositor afrontar amb seguretat i èxit la part teòrica de la convocatòria

Comentarios y valoraciones

Escriba su comentarioLogin para valorar
Información