Materias

También puedes seguirnos en
Aceptamos
Reglament electrotècnic per a baixa tensió

Reglament electrotècnic per a baixa tensió

Autor: Varios
Editorial: MARCOMBO, S.A.
Paginas: 420
Edición: 3edición
Fecha edición: 08-09-2011
ISBN: 9788426717597
Precio: 32 €

Comprar libro
0 (0) Valore y vea las opiniones de este libro

Entrega de 24 a 48 horas en España
Ver índice
El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) publicat segons el Reial Decret 842/2002 de 18 d'agost, a més de recollir totes les novetats tecnològiques en materia de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l´inici de tot un desenvolupament normatiu en el qual s'intenta donar un caràcter propi, mitjançant els procediments administratius i tècnics per part de tots els organisms competents, segons estableix el mateix articulat del REBT. En aquest aspecte treballen els organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l'energia elèctrica.
En aquesta versió actualitzada a l'any 2011 s'han actualitzat totes les novetats relatives al Reglament Electrotècnic per a Baixa Ternsió 842/2002, a les Normes Tècniques Especifiques de Fecsa Endesa, als Criteris d'aplicació i interpretació del REBT i al Decret
363/2004. A més, s´han afegit normatives importants en l´aplicació del REBT, amb la finalitat de poder portar a terme els requeriments de seguretat i eficiència energètica com és el propi Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior, segons Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d'Aplicació del REBT).
Reglament d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior (Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre).
Reial Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre el visat col·legial obligatori.
Normativa especifica per a Catalunya:
NTP Fecsa-Endesa (22-2-2007) amb els criteris d'interpretació NTP-FI.
Decret 363/2004, de 24 d'agost.
Instruccions Tècniques específiques.
Criteris sobre l'aplicació del REBT 842/2002 i Decret 363/2002.
Amb tot el conjunt normatiu descrit en el present llibre, están incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i donar les eines adequades per facilitar l'estudi i consulta sobre les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

Comentarios y valoraciones

Escriba su comentarioLogin para valorar
Información