Categories

Follow us on
We accept
Els arbres dibuixats

Els arbres dibuixats

Author: àngel Lluís Miranda Barreras I Jorge Pereira Capelli
Editorial: MARCOMBO, S.A.
Pages: 256
Edition: 1edition
Edition date: 01-06-2018
ISBN: 9788426726025
Price: 15,6 €

Buy book
0 (0) Rate and see the comments of this book

Delivery 24 to 48 hours in Spain
Aquest llibre és un recull de les característiques botàniques més importants de les espècies arbòries autòctones i altres, introduïdes, més freqüents a casa nostra. També hi ha alguns arbusts. La tria s'ha fet amb criteris subjectius perquè és evident que d'arbres n'hi ha més. Hem recollit curiositats, aplicacions farmacològiques i fi ns i tot culinàries. És evident que no té pretensions de gran manual. Hem optat per incloure dibuixos originals que simplement il·lustraven una llibreta de camp de paper quadriculat amb les observacions botàniques pertinents. Advertim que no es tracta de dibuixos fets per professionals però hem pensat que aquí estaria la gràcia. Aquest llibre no és altra cosa que la guia de camp dels autors... una mica arreglada. No cal insistir que estimar i conèixer els arbres és el pas previ per protegir i valorar el nostre patrimoni natural. Un arbre és un ésser viu que interacciona amb el medi extern i que té un cicle biològic no tant diferent del nostre: naixement, desenvolupament, reproducció i mort. A les properes dècades ens haurem d'enfrontar als efectes negatius del canvi climàtic. És de tot punt necessari que per les generacions futures uns mínims coneixements botànics i biològics no siguin l'excepció. La botànica ja no serà una ciència per diletants o excursionistes benintencionats. És molt important veure la natura amb ulls crítics i no condescendents perquè som responsables del canvi climàtic i també d'introduir canvis a l'ecosistema que després no podem controlar. Ens adonem que algunes espècies invasores estan substituint callada i eficaçment la nostra fl ora autòctona, en general millor adaptada?
Related Books

Comments and rates

Leave a commentLogin to rate
Information